ทำสมุนไพรด้วยงานวิจัย ทำสมุนไพรด้วยงานวิจัย

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15
ในงานการประชุมวิชาการเเละการแสดงผลงาน 100 ปี
การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)
“เพื่อ ประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา”

ภาพบรรยากาศงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในงานการประชุมวิชาการเเละการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) “เพื่อ ประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ได้ร่วมเเสดงผลงานกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรของผู้ประกอบการทั้ง 9 กลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร ประกอบไปด้วย คลัสเตอร์ไพรร้อยเเก่นสารสินธุ์ คลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร คลัสเตอร์จันพันไพร คลัสเตอร์ภูมิพรรณำพรสระบุรี  คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า คลัสเตอร์ไพรสบปราบ คลัสเตอร์ไพรสองเเคว คลัสเตอร์ศรีพนมไพร ในงานจัดเเสดงระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมเเพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี