งานโครงการคลัสเตอร์

ภาพบรรยากาศประชุมย่อยที่จ.พิษณุโลก (คลัสเตอร์ไพรสองแคว) โครงการคลัสเตอร์ฯ ในปี 2561 (ระยะ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

นายชยพล คติการและทีมงานจะมาพบปะพูดคุยเพื่อแจ้งให้ทราบการเริ่มโครงการพัฒนาสมุนไพร ปี2561 ระยะ 2 บนสัญญาว่าจ้างระหว่าง มทร.ธ.กับ สสว. ให้เริ่มดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ประชุมจากคุณเผอิญ ให้ใช้ห้องประชุมวังส้มซ่าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง